Termeni si Condiții | AptaNutricia

Termeni și condiții

Vă mulţumim că aţi accesat site-ul nostru web ("Site-ul"). Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de mai jos ("Termenii") înainte de a utiliza acest Site. Site-ul aparţine companiei NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL., Str. Soldat Nicolae Cânea nr.140-160, sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/12255/2006, cod unic de înregistrare 18891497, tel. 021 242 45 25, fax 021 242 45 16 , e-mail: expert@aptanutricia.ro . Prin utilizarea acestui Site şi prin crearea unui cont pe acest Site, acceptaţi în mod expres Termenii conform cărora NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL vă oferă accesul. Din când în când NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL, la libera sa alegere, poate modifica aceşti Termeni. În consecinţă, vă rugăm să recitiţi aceşti Termeni de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest Site şi contul dumneavoastră. Oricând nu mai doriţi să acceptaţi aceşti Termeni, puteţi renunţa la a mai folosi acest Site şi puteţi proceda la desfiinţarea contului dumneavoastră creat pe acest Site prin parcurgerea etapelor tehnice indicate în prezentul document.

Pentru a vă crea un cont pe acest Site ("Contul") acceptarea acestor Termeni este obligatorie. Imediat după crearea Contului veţi primi pe adresa dumneavoastră de e-mail un mesaj de confirmare cu privire la activarea Contului.

NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL, la libera sa alegere, poate organiza concursuri şi promoţii  prin intermediul Site-ului, publicând la momentul potrivit informaţii cu privire la acestea, precum şi regulamentele ce vor conţine condiţiile în care se desfăşoară aceste concursuri şi promoţii. NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL este singura îndreptăţită să decidă cu privire la obiectul, condiţiile de participare, premiile şi modalitatea de acordare a premiilor în cadrul acestor concursuri şi promoţii.

In cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Drepturi şi obligaţii

NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL se străduieşte să asigure acurateţea informaţiilor accesate prin intermediul Site-ului, însă nu garantează şi nu oferă nici o garanţie referitoare la acurateţea, valabilitatea sau caracterul complet al informaţiilor sau materialelor publicate pe Site.

Adrese hipertext către Site

Site-urile web sau paginile de care Site-ul este legat sunt oferite cu scop de informare şi nu au fost verificate de NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL. NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la conţinutul acestor site-uri sau pagini web sau cu privire la asocierea acestora cu Site-ul. NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la consecinţele de orice natură care pot apărea ca urmare a unor astfel de redirecţionări către orice locaţie sau către orice alt site web.

Dreptul de proprietate intelectuală

 Site-ul, inclusiv (dar fără a se limita la) textul, conţinutul, programele folosite, imaginile video, muzica, sunetele, grafica, fotografiile, ilustraţiile, desenele, denumirile, logourile, mărcile şi alte materiale care se regăsesc pe Site ("Conţinut") sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, incluzând drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate industrială. Prin acceptarea acestor Termeni vă asumaţi în mod expres obligaţia de a respecta drepturile de proprietate intelectuală mai sus menţionate şi de a nu întreprinde nicio acţiune de natură să aducă atingere acestor drepturi şi titularilor lor.

În cazul în care aveţi cunoştinţă de orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală mai sus menţionate sau de utilizarea neautorizată a acestui Site sau a Conţinutului de orice persoană fizică sau juridică, aveţi obligaţia de a informa în scris în cel mai scurt timp NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL prin folosirea datelor de contact mai sus precizate.

Drepturi de licenţă şi de descărcare

Prin acceptarea acestor Termeni vă asumaţi obligaţia de a utiliza Site-ul în conformitate cu aceştia şi nicio prevedere din aceşti Termeni sau de pe Site nu va fi interpretată ca oferindu-vă alte drepturi sau drepturi suplimentare în legătură cu Site-ul sau Conţinutul acestuia. Astfel, sunt complet interzise următoarele operaţiuni: descărcarea, copierea, reproducerea, compilarea, dezasamblarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea sau descărcarea făcută cu scopul de a crea lucrări derivate, transmite sau exploata într-un alt mod orice parte a Conţinutului acestui Site.

În plus, este interzis să oferiţi spre vânzare direct sau indirect în tot sau în parte Site-ul sau Conţinutul acestui Site. Nu aveţi dreptul să includeţi nici o parte a acestui Site sau a Conţinutului său ca parte dintr-un alt site, sau ca o adresă de conectare hipertext la internet sau într-un alt mod. Site-ul şi Conţinutul acestuia nu pot fi utilizate pentru a construi o bază de date de orice fel, şi nici nu puteţi stoca Site-ul sau Conţinutul acestuia (total sau parţial) într-o bază de date pentru a-l putea accesa dumneavoastră sau un terţ sau pentru a distribui orice bază de date de pe website care conţine total sau parţial acest Site sau elemente ce aparţin Conţinutului acestuia.

Permisiuni

 Dacă doriţi informaţii referitoare la modul în care puteţi obţine acordul NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL de a utiliza Conţinutul sau de a realiza o legătură de la site-ul dumneavoastră către acest Site, vă rugăm să completați formularul de Contact aici.

ID utilizator

 Dacă în vederea creării Contului selectati un ID utilizator pe care NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL, prin propria sa libertate de decizie, îl consideră ofensator sau inadecvat, NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL are dreptul de a refuza crearea Contului şi activarea acestuia.

Sunteţi de acord (a) să păstraţi confidenţialitatea parolei dumneavoastră şi să accesaţi Contul folosind numai ID-ul de utilizator şi parola dumneavoastră, (b) să vă părăsiţi Contul la sfârşitul fiecărei sesiuni de ulitizare a Site-ului şi (c) să anunţaţi imediat NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL în scris folosind datele de contact de mai sus cu privire la orice utilizare neautorizată a ID-ului de utilizator şi a parolei dumneavoastră. Sunteţi în totalitate responsabil de toate activităţile care se desfasoară sub ID-ul dumneavoastră de utilizator. NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu va fi responsabilă de nicio pierdere sau pagubă rezultată din utilizarea necorespunzătoare a parolei dumneavoastră sau nerespectarea prevederilor acestor Termeni.

Sunteţi de acord că NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL, în mod unilateral şi fără notificare prealabilă sau răspundere faţă de dumneavoastra sau de orice terţ, poate elimina ID-ul dumneavoastra de utilizator şi dezactiva Contul ca urmare a neaccesării Contului pe o perioadă mai lungă de 12 luni de la data ultimei accesări sau în cazul oricărei acţiuni sau omisiuni care poate fi considerată de NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL ca o încălcare a acestor Termeni.NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea creării unui Cont, autentificării pe Site sau nerecepţionării mesajelor trimise de dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă întâmpinaţi dificultăţi în crearea Contului sau la autentificare, trimiteţi descrierea problemei cu care vă confruntaţi la adresa expert@aptanutricia.ro.

Prelucrarea datelor personale

 Înregistrarea pe acest Site şi crearea Contului reprezintă cunoaşterea acestor Termeni, acceptarea lor, precum şi asumarea obligaţiei de a respecta aceşti Termeni. În vederea creării Contului şi accesării Site-ului aveţi obligaţia de a furniza toate datele marcate cu "*" în formularul de realizare a Contului. Refuzul furnizării acestor date face imposibilă crearea unui Cont pe acest Site.

Datele dumneavoastră personale şi ale minorului pe care îl reprezentaţi, furnizate cu ocazia creării Contului ("Date Personale"), sunt colectate si procesate  de către NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL, direct sau prin împuterniciti, în conformitate cu prevederile Politicii de Confidenţialitate.

Contributii la NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL sau la Site

În utilizarea acestui Site şi a Contului, veţi avea dreptul de a  încărca fotografie de profil cu dumneavoastră şi/sau minorul pe care îl reprezentaţi, în secțiunea dedicată contului dumneavoastră. Cu excepţia cazului în care în cuprinsul acestor Termeni este prevăzut altfel, NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu va folosi şi nu are dreptul de a folosi nicio fotografie încarcată de dumneavoastră pe Site şi/sau menţiune ataşată acesteia fără ca, în prealabil, sa fi obţinut acordul scris al persoanei înfăţişate în respectiva fotografie şi/sau al reprezentantului legal, după caz. Prin postareîncărcarea fotografiilor (incluzând menţiunile ataşate acestora) pe Site vă asumaţi orice consecinţă care rezultă dintr-o astfel de postare, NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL fiind exonerată de orice răspundere sau pretenţie rezultată dintr-o astfel de acţiune.

NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu revendică proprietatea asupra niciunei informaţii pe care o veţi trimite sau o veţi posta pe Site ("Contributie"). Cu toate acestea, NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL are dreptul de a elimina orice Contribuţie care încalcă aceşti Termeni sau care este considerată de NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL ca fiind ofensatoare, aducând atingere bunelor moravuri sau prevederilor legale. Această prevedere se aplică în egală măsură şi fotografiilor postate pe Site.

Prin acceptarea acestor Termeni, acordaţi NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL şi succesorilor acesteia dreptul de a utiliza, copia, distribui, transmite, pregăti opere derivate din, prezenta în public, interpreta în public orice Contribuţie. Drepturile de mai sus sunt acordate NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL cu titlu gratuit. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Contribuţia dumneavoastră poate fi transmisă prin diferite reţele şi modificată astfel încât să se conformeze şi să se adapteze la cerinţele tehnice.

Orice alt material, informaţie sau idee pe care o transmiteţi către NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL, prin orice mijloc, poate fi diseminată sau utilizată de către NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL fără compensaţii sau răspundere faţă de dumneavoastră, indiferent de scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor sale. Această prevedere nu se aplică Datelor Personale şi fotografiilor (incluzând menţiunile ataşate acestora) postate pe Site.

Nicio garanţie

Fără a aduce atingere celor de mai sus şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile, Site-ul şi Conţinutul acestuia sunt oferite "aşa cum sunt" excluzând orice garanţie, expresă sau tacită, din partea NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL cu privire la acurateţea, valabilitatea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate pe Site. NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru funcţiile disponibile pe Site şi nu oferă garanţia că Site-ul va funcţiona neîntrerupt sau fără erori sau că defectele respective vor fi corectate. NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu garantează că Site-ul este compatibil cu echipamentul din calculatorul dumneavoastră sau că Site-ul sau serverul pe care acesta este instalat nu are erori sau viruşi, macrouri sau "troieni" şi NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu este responsabilă pentru nici o defecţiune care se poate produce în urma unui astfel de atac.

NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru informaţiile furnizate de dumneavoastră sau de terţi. De asemenea, NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru calitatea sau continuitatea disponibilităţii liniilor telefonice şi a echipamentelor pe care le utilizaţi pentru a accesa acest Site.

Aceşti termeni nu aduc atingere drepturilor dumneavoastră legale ca şi consumator.

Limitatea răspunderii

Admiteţi că utilizaţi Site-ul, inclusiv Conţinutul acestuia, pe propriul dumneavoastră risc. Dacă sunteţi nemulţumit de acest Site, de Conţinutul acestuia sau de aceşti Termeni, astfel cum pot fi modificaţi din când în când, aveţi posibilitatea de a renunţa să utilizaţi acest Site şi de a vă dezactiva Contul.

NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu va fi în nici un caz responsabilă faţă de dumneavoastră sau altă persoană fizică sau juridică pentru nicio daună sau prejudiciu ce ar putea să apară ca urmare a utilizării Site-ului sau a Conţinutului acestuia.

Legile şi regulamentele locale

Acest Site nu este direcţionat către nicio persoană din nicio jurisdicţie în care din orice motiv publicarea sau folosirea sa este interzisă. Cei cărora li se aplică astfel de interdicţii nu trebuie să acceseze site-ul.

NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL nu garantează că Site-ul sau conţinutul acestuia sunt adaptate pentru a fi utilizate în conformitate cu legile locale din toate jurisdicţiile. Cei care accesează Site-ul o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabili de respectarea legilor sau regulamentelor locale.

Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi, apăraţi şi să eliberaţi de răspundere pe NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL şi pe orice angajat, reprezentant şi agent al acesteia împotriva oricăror acţiuni, cereri sau alte proceduri îndreptate împotriva NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL sau a oricărui angajat, reprezentant şi agent al acesteia de un terţ, în măsura în care o astfel de cerere, acţiune sau procedură îndreptată împotriva NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL şi a oricărui angajat, reprezentant şi agent al acesteia se bazează sau provine din:

·      utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului;

·      încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni;

·      nerespectarea de către dumneavoastră a dreptului de proprietate intelectuală a unui terţ sau a dreptului la imagine;

·      postarea pe Site a unei Contribuţii care calomniază, defăimează, sau afectează în orice mod;

·      ştergerea, adăugarea, modificarea sau orice utilizare neautorizată de către dumneavoastră a acestui Site;

·      orice informaţie sau Contribuţie falsă furnizată sau postată de dumneavoastră pe Site.

Desfiinţarea Site-ului şi a Contului

NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL poate în orice moment şi fără nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi să desfiiţeze Site-ul sau Contul în baza unui mesaj transmis prin e-mail la adresa pe care aţi oferit-o la înregistrare şi se va presupune că aţi primit acest mesaj la o oră după efectuarea transmisiei. În cazul în care vă schimbaţi adresa de e-mail, este responsabilitatea dumneavoastră să ne informaţi despre această schimbare sau să o actualizați în contul dumneavoastră în secțiunea Editare Profil.

Puteţi oricând renunţa la utilizarea Site-ului şi puteți ștergi contul creat în secțiunea Profilul meu sau solicita desfiinţarea Contului prin trimiterea unui mesaj de e-mail la expert@aptanutricia.ro.

Modificarea Site-ului

 Sunteţi de acord că NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL are dreptul să modifice Conţinutul sau specificaţiile tehnice referitoare la orice aspect de pe Site în orice moment şi în deplină libertate. Prin acesta vă daţi acordul că acceptaţi efectuarea acestor modificări chiar şi dacă acest lucru nu vă va permite accesul la Site ca urmare a utilizării unor specificaţii tehnice incompatibile cu calculatorul dumneavoastră.

Renunţare

Neexercitarea din partea NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL a dreptului la despăgubire în cazul unei încălcări a obligaţiilor care vă revin ca urmare a acceptării acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunţare a NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL la exercitarea dreptului la despăgubire.

Legea guvernantă şi jurisdicţia

 Prezenţii Termeni sunt guvernaţi de legea română.