„CONCURS RELANSARE APTANUTRICIA.RO”

Perioada campaniei: 09.03.2021, ora 15:00 – 23.03.2021, ora 23:59

REGULAMENT OFICIAL

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei  CONCURS RELANSARE APTANUTRICIA.RO” este  NUTRICIA EARLY LIFE NUTRITION ROMANIA SRL,  nr. J40/12255/2006, CUI: 18891497, cu sediul in Bucuresti, Str Nicolae Canea, nr. 140-160, etaj 1, Sector 2, Romania, (denumita in continuare „Organizatorul”).

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul CONVERSION MARKETING S.R.L  (“Agentia”) cu urmatoarele atributii:

1.2.1. Validarea Participantilor la Campanie

1.2.2. Extragerea Castigatorilor

1.2.3. Contactarea Castigatorilor si livrarea premiilor

1.2.4. Redactarea și Autentificarea Regulamentului de Concurs

1.3. Prin participarea la Campanie, participantii la Campanie sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial"). Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

1.4. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe perioada de desfasurare a Campaniei, prin publicarea pe website-ul aptanutricia.ro.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul desfasurarii Campanei, precum si de a suspenda sau de a opri Campania in orice moment al acesteia, din motive justificate, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta informarea initiala, cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore inainte de intrarea in vigoare a acestora. Modificarile operate la Regulamentul Oficial care sunt in avantajul Participantilor vor intra in vigoare de la data publicarii.

2. DURATA SI ARIA DE DESFASURAREA A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale de concurs de pe aptanutricia.ro.

2.2. Campania va incepe la data de 09.03.20211, ora 14:00 si se va incheia la data de 23.03.20211, ora 23:59 (“Perioada Campaniei”).

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei oricand pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public potrivit art. 1.5. de mai sus.

2.4. Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului  www.aptanutricia.ro , care este detinut si administrat de catre Organizator.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.  Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care au implinit varsta minima de 18 ani la data inscrierii in Campanie (“Participantii”).

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

ii. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;

iii. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, care presteaza activitate in favoarea Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

iv. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in legatura cu organizarea Campaniei;

v. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele (i)-(v) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

vi. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inscrierii in Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor aflate sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in favoarea lor sau a altor persoane sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 4.2 din prezentul Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

3.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a Participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie. Prevederile art. 4.3. raman aplicabile.

3.5. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

4. PREMIILE ACORDATE

4.1. In cadrul Campaniei se va acorda un numar total de 59 premii, constand in:

Categoria 1:

  •   3 x Voucher Mattca.ro de 1000 lei*.

*Voucher pentru achiziționarea de produse din categoria Mama, bebe si copii, de pe site-ul Mattca.ro. Voucherele sunt disponibile sub forma de coduri, se pot folosi într-o singura comanda si sunt valabile exclusiv pe site-ul Mattca.ro. Daca o comanda este mai mica de cei 1000 lei, suma rămasa pe voucher nu se poate folosi într-o alta comanda, ci se pierde. Voucherele au valabilitate până pe 01 iunie 2021.

Categoria 2:

  • 3 x cursuri individuale SAMAS sau sedinte de psihoterapie, valoare premiu 400 lei*.

*Cursuri online individuale SAMAS. Castigatoarea are posibilitatea sa-si alega din lista anexata mai multe cursuri individuale oferite de catre Asociatia [cursuripentruparinti.ro]SAMAS. Conditia este ca valoarea cumulata a acestora sa nu depaseasca suma de 400 lei. Revendicarea premiului se va face pe baza unui voucher individual si alegerea premiului de catre castigatoarele premiului 2. Programarile pentru cursurile individuale se pot face pana la data de 31.08.2021.

Cursurile alese pot fi accesate online la alegerea castigatoarei prin Skype, Zoom sau video call Whatsapp etc.

Cursuri disponibile: Pregatire Perineu, Curs complet despre Nastere, Alaptarea Bebelusului, Puericultura.

Sau

*2 sedinte  individuale de psihoterapie. Castigatoarea beneficiaza de doua sedinte de terapie cu un psihoterapeut specializat.

A. Sedintele sunt confidentiale, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;

B. Durata unei ședințe de psihoterapie este de 50 de minute; în cazul în care Beneficiarul (câștigătoarea) întârzie la programare, ședința se va efectua în limita celor 50 de minute programate, minutele întârziate scăzându-se din timpul alocat ședinței; SAU se va reprograma ședința

C. O ședință dureaza 50 de minute, costul este 200 lei și va fi realizată online la alegerea castigatoarei prin Skype, Zoom sau video call Whatsapp

D. Furnizorul serviciilor psihologice nu răspunde pentru niciun prejudiciu patrimonial sau nepatrimonial pe care beneficiarul l-ar putea pretinde în viitor din relațiile pe care cele două părți le-au avut ca urmare a colaborarii, în limitele Legii.

E. În cazul în care beneficiarul (câștigătoarea) are o condiție medicală care ar putea fi responsabilă de simptomul sau simptomele psihologice de care suferă intră strict în responsabilitatea sa să le adreseze unui medic specialist.

F. Ședințele sunt orientate către explorare și intervenții punctuale cu rol de conștientizare, de echilibrare psiho-emoționala.

Programarile se pot stabili pana la data de 31.08.2021.

Categoria 3:

  • 3 x pachet compus dintr-un joc si 3 carti create special pentru a dezvolta abilitatile cognitive, creative si emotionale ale copiilor, premiu in valoare de 250 lei.

Joc: Cub Din Lemn Pentru Activităţi, https://www.iya.ro/cub-din-lemn-pentru-activitati-albastru.html

Carti:

-30 de Activitati pentru gestionarea emotiilor (https://carturesti.ro/carte/30-de-activitati-pentru-gestionarea-emotiilor-371084144?p=73);

- Bebe invata. Ferma vesela. Carte cu ferestruici (https://carturesti.ro/carte/bebe-invata-ferma-vesela-carte-cu-ferestruici-673439386?t=a_related&p=1);

- Conni si olita (https://carturesti.ro/carte/conni-si-olita-67873987?p=10).

Categoria 4 :

  • 50 x ursulet confectionat din plus, cu hainuta personalizata Apta-ursulet, valoare premiu 192 lei.

4.1. Valoarea totala a premiilor este de 14.550 LEI (cu TVA inclus).

4.2. Participantii in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor. De asemenea, premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii.

4.3. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

i. conditiile prevazute de art. 3 de mai sus;

ii. sa aiba un cont de utilizator activ pe site-ul aptanutricia.ro;

iii. sa-si actualizeze profilul contului de utilizator prin completarea tuturor  datele existente în profilul personal (inclusiv data estimativa a nasterii sau informatiile despre copil, incluzand data nasterii)

5.2. Modalitatea de stabilire a Participantilor castigatori este urmatoarea: fiecare participant care indeplineste toate conditiile mentionate la punctul 5.1 la finalul perioadei de campanie va fi introdus in tragerea la sorti pentru extragerea premiilor. Extragerea castigatorilor se va face in termen de 10 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei prin intermediul tragerilasorti.ro. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 09.03.2021, ora 15:00 – 23.03.2021, ora 23:59.

5.3. Tragerea la sorti se va face aleatoriu in prezenta unui Notar public. In cadrul extragerii, se vor extrage in total 59 (cincizeci si noua) de potentiali castigatori si imediat dupa cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare tip de premiu pus la dispozitie, pentru cazurile in care vor fi castigatori care nu pot fi contactati /validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor, doar daca va fi cazul. In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul total de premii acordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/sau infomatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

6. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Dupa extragerea tuturor potentialilor Castigatori si a solutionarii eventualelor contestatii, astfel cum este mentionat la art. 8 de mai jos, Organizatorul va proceda la validarea Castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor de participare la Campanie, astfel cum au fost descrise la art 5.1. din prezentul Regulament Oficial.

6.2. Dupa extragere, Agentia va trimite un e-mail catre adresa de e-mail a fiecarui castigator (daca nu vor raspunde in decursul a 24 de ore pe e-mail, castigatorii vor fi contactati telefonic) indicata in contul de utilizator  al participantului extras ca si potential castigator, prin care acesta va fi anuntat ca este potential castigator al unuia dintre premiile puse in joc in cadrul Campaniei, mentionand totodata si natura premiului.

6.3. Fiecare castigator va fi contactat pentru validare in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data extragerii, de catre un reprezentant al Agentiei. Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant va trimite, in maxim 3 (trei) zile calendaristice de la data anuntarii asupra premiului, un email catre: [email protected] cu urmatoarele date: nume, prenume, varsta, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente castigurilor de catre Organizator), adresa, numar de telefon. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la cele 3 (trei) rezerve, urmand aceeasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate va ramane in posesia Organizatorului.

6.4. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept Castigator este necesara indeplinirea cumulativa a conditiilor mentionate la punctul 5.1..

6.5. In cazul premiilor cu valoare mai mare decat 600 RON, Castigatorii vor comunica si codul numeric personal, in vedea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator.

6.6. In cazul in care vor exista Castigatori care nu vor fi trimis datele de contact, in conditiile si in termenul prevazute de punctul 7.2., au trimis date de contact incorecte sau incomplete, care nu permit identificarea, validarea sau contactarea Castigatorilor sau care nu doresc sa primeasca premiile, acestia vor fi descalificati, iar inscrierea lor in Campanie va fi invalidata. In aceasta situatie se va proceda la contactarea rezervelor.

6.7. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor se va face dupa criteriile mentionate mai sus cu privire la validarea ori invalidarea Castigatorilor. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, se va apela la urmatoarea rezerva, iar procesul se va repeta pana cand se va desemna un Castigator ori vor fi epuizate toate rezervele.

6.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat Castigatorul desemnat initial, cat si rezervele, dupa caz, nu vor indeplini conditiile de validare sau daca acestia nu isi vor revendica premiul.

6.9. Premiile Campaniei, din categoria 3 detaliata in art. 4.1,  vor fi trimise Castigatorilor prin curier, in termen de maximum 30 de zile de la data validarii Castigatorilor. Premiile ce constau in cursuri individuale SAMAS sau sedinte de psihoterapie vor fi predate Castigatorilor in format electronic pe adresa de e-mail completata in profilul personal de pe aptanutricia.ro

6.10. Premiile din categoria 3, detaliata in art. 4.1, vor fi acordate Castigatorilor numai in baza unui proces-verbal de predare-primire a premiului, in care se vor consemna datele Castigatorului (numele si prenumele, codul numeric personal – doar pentru premiile cu o valoare mai mare de 600 RON) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Organizator/Agentie pentru a fi transmis catre Organizator la finalul Campaniei.  Furnizarea datelor de identificare ale Castigatorului si semnarea procesului-verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de catre Castigator sau rezerve, dupa caz, pentru predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii, premiul nu va fi predat Castigatorului sau rezervelor, dupa caz. In aceasta situatie, premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari privind calitatea de castigator, de participant, Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la Participanti / Castigator / rezerve, fata de cele prevazute in Regulamentul Oficial, in vederea stabilirii acordarii / neacordarii premiului, intrunirii / neintrunirii conditiilor de participare, predarii / nepredarii premiilor. Termenele de acordare / predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului / situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile / documentele solicitate sunt furnizate, durata ce nu va depasi [30] zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen Organizatorul considera ca nicio lamurire / solutionare a situatiei nu s-a produs, acesta isi rezerva dreptul de a nu valida Castigatorul / rezerva, precum si de a nu acorda premiul.

6.11. Lista Castigatorilor / rezervelor care contine numele si prenumele acestora, precum si premiile acordate va fi publicata, dupa validarea Castigatorilor / rezervelor, pe website-ul aptanutricia.ro in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de la validare.

7. CONTESTATII

7.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 de ore de la momentul anuntarii Castigatorilor. Acestea vor fi trimise Organizatorului la adresa de e-mail [email protected]. O contestatie va cuprinde in mod obligatoriu: (i) numele si prenumele complet si (ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

7.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data receptionarii lor de catre Organizator. Dupa solutionarea contestatiilor, Organizatorul va proceda la validarea Castigatorilor conform art. 7 de mai sus.

8. RASPUNDERE

8.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii Castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si a eventualilor Castigatori.

8.2. Organizatorul si Agentia implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3. Inscrierile realizate inainte sau dupa Perioada Campaniei, prevazuta la art. 2.2. a Regulamentului Oficial nu vor fi luate in considerare.

8.4. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele: (i) Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; si (ii) Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si/sau integritatii sale corporale si/sau a celor din jur.

8.5. Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, pentru:

i. pierderea datelor, intarzierile in receptionarea datelor ori alte probleme cauzate de furnizorul de internet sau de conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se vor putea imputa intreruperile/defectiunile neanuntate de catre furnizorul de internet sau blocarea ori limitarea accesului intern la reteaua de internet datorita aglomerarii retelelor pe perioada de trafic intens, care pot periclita inscrierea in Campanie in Perioada Campaniei;

ii. situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat, din orice motive independente de vointa Organizatorului sau a Agentiei (e.g., numarul este incorect, numarul nu este alocat, numarul este dezactivat, numarul este blocat, numarul nu se afla in aria de acoperire etc.);

iii. eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

iv. situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului  neparticipante la Campanie.

v. reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire de catre Castigatori / rezerve;

vi. deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre Castigatori / rezerve;

vii. eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei ori care incearca sa influenteze sau sa faciliteze castigarea de premii necuvenite.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul pentru termenii si conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament Oficial. Totodata, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/ 679 pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul informeaza Participantii cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal in scopul derularii prezentei Campanii prin prezentul Regulament Oficial care este pus la dispozitia Participantilor in formele prevazute de art. 1.4.

9.2. In scopul organizarii Campaniei, inclusiv executarea drepturilor si obligatiilor Organizatorului, participarea la Campanie, solutionarea contestatiilor, validarea Participantilor si acordarea premiilor, Organizatorul prelucreaza datele puse la dispozitie de catre Participanti in baza unui temei contractual, reprezentat de Regulamentul Oficial. Tot in baza aceluiasi temei, Organizatorul poate prelucra datele Participantilor pentru asigurarea inexistentei unor actiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.

9.3. Furnizarea datelor cu caracter personal ale Participantului, precum nume si prenume, numar de telefon, adresa de livrare, CNP (pentru premiile cu valoare mai mare de 600 RON)  este necesara in vederea participarii la Campanie, prin urmare refuzul oferirii datelor cu caracter personal solicitate in scopurile anterior mentionate va impiedica participarea la Campanie si/sau intrarea in posesia premiilor. .

9.4. Totodata, dupa caz, in scopul respectarii obligatiilor legale in domeniul fiscal de catre Organizator, in cazul in care un Participant castiga un premiu in cadrul Campaniei cu o valoare de peste 600 RON, si Organizatorul este obligat conform Codului Fiscal sa plateasca in numele acestuia impozit pe venitul din premii, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal (precum numele, prenumele si codul numeric personal) pentru a completa conform legii declaratia de venit si pentru a plati impozitul aferent. Organizatorul prelucreaza aceste date in vederea indeplinirii obligatiilor  legale ce ii revin. Un refuz din partea Participantului de a furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a indeplini obligatiile legale care revin Organizatorului si de a va acorda premiile.

9.5. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor si a altor parteneri contractuali ai Organizatorului implicati in organizarea si derularea prezentei Campanii, respectiv Conversion Marketing SRL, firma de curierat pentru livrarea premiilor castigatorilor si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, care impun transmiterea anumitor date catre autoritati si institutii publice. Acestea vor fi utilizate strict in scopul derularii Campaniei si inmanarii premiilor pe teritoriul Romaniei.

9.6. Datele cu caracter personal ale Participantilor asociate contului de utilizator vor fi stocate pe perioada in care contul este activ, cu exceptia situatiilor in care se exercita dreptul de stergere al datelor asa cum este descris in Politica de confidentialitate precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale asa cum sunt descrise mai jos. Datele cu caracter personal colectate de la Participanti care nu sunt asociate contului de utilizator vor fi stocate doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse in prezentul Regulament, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare, respectiv pe perioada derularii Campaniei si inmanarii premiilor catre Participanti, respectiv pentru . o perioadă de 3 ani necesară protejării drepturilor Organizatorului, respectiv 5 ani atunci când acordarea premiilor implică anumite obligații fiscale care pot face obiectul unei inspecții fiscale, având în vedere totodată și legea aplicabilă, inclusiv perioadele de stocare și arhivare prevăzute de legislația fiscală, respectiv 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru documentele justificative. In cazul in care, dupa expirarea duratei stabilite, Organizatorul va dori prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor in alte scopuri, Organizatorul ii va informa in mod corespunzator in acest sens pe acestia si va obtine consimtamantul acestora, daca prelucrarea ulterioara se va intemeia pe acesta.

9.7. In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

i. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;

ii. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

iii. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

iv. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

v. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;

vi. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

vii. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

9.8.       Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa utilizati formularul disponibil pe https://www.aptanutricia.ro/contact  sau prin e-mail la [email protected] .

10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Participanti, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina Participantului.

10.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

10.3. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (pretul de achizitionare a produselor participante). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

11.1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13. SESIZARI

13.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail: [email protected]

 

ORGANIZATOR,

Nutricia Early Life Nutrition Romania S.R.L.

 

PRIN AGENTIE,

CONVERSION MARKETING S.R.L.